Zespół

Adwokat Witold Wiącek

Adwokat Witold Wiącek,  Wykładowca akademicki. Partner zarządzający Kancelarii na terenie Ukrainy . Specjalizuje się w sprawach gospodarczych i korporacyjnych, ekspert w zakresie transakcji fuzji i przejęć, arbitrażu oraz private equity, venture capital i prawa handlowego, Doradza klientom w zakresie optymalizacji podatkowej w transakcjach transgranicznych. Doświadczony negocjator. Występuje jako pełnomocnik procesowy przed sądami powszechnymi i sądami arbitrażowymi. Włada językami - ukraińskim, rosyjskim, serbskim, chorwackim,  angielskim i francuskim. 

Adwokat Arkadiusz Świercz

Adwokat Arkadiusz Świercz

odpowiedzialny za sprawy procesowe  w kancelarii w Warszawie. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych oraz postępowaniach odszkodowawczych. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Włada angielskim.

Adwokat Irina Leontyeva

Adwokat Irina Leontyeva

Od 2012 roku Dyrektor w kancelarii  w Kijowie. Członek Obwodowej Rady Adwokatury w Łucku. Specjalista od ukraińskiego prawa procesowego. Z sukcesem występuje przed sądami w sprawach cywilnych i karnych prowadzonych przez Kancelarię. Włada ukraińskim, rosyjskim i angielskim. 

Adwokat Tamara Klymenko

Adwokat Tamara Klymenko , członek Rady Adwokatów Kijowa i Ukraińskiego Międzynarodowego Kolegium Adwokatów. Doświadczony prawnik procesowy – specjalizuje się w międzynarodowym prawie prywatnym, prawem spadkowym i rodzinnym.  Występuje przed sądami i Sądem Arbitrażowym. Autor szeregu opinii prawnych dla klientów Kancelarii. Włada ukraińskim, rosyjskim, angielskim, czeskim i polskim. 

Wadim Balinski

Wadim Balinski

Prawnik - Absolwent Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu im. T.Szewczenki w Kijowie, pracuje naukowo na macierzystym Uniwersytecie. Specjalista w zakresie prawa spółek i prawa korporacyjnego Ukrainy. Odpowiada za zakładanie i rejestrację na terytorium Ukrainy spółek, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń. Włada ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Katya Bogdanenko

Katya Bogdanenko

Ekonomista i Analityk – absolwentka Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie.   Zajmuje się analizą informacji gospodarczych i przedprocesowych zbieranych na rzecz naszych klientów. Włada ukraińskim, rosyjskim, hiszpańskim i angielskim.

Adwokat Wiaczesłąw Kuzmuk

Adwokat Wiaczesław Kuzmuk

Członek rady Adwokatów Ukrainy i Asocjacji Adwokatów Słowacji.  Absolwent Narodowego Uniwersytetu  im. Tarasa Szewczenki w Kijowie i Uniwersytetu im. Komeńskiego w Bratysławie.  Licencjonowany broker papierów wartościowych. włada ukraińskim, rosyjskim, angielskim i słowackim.W Kancelarii kieruje praktyką prawa karnego. 

 

Adwokat Regina Husejnowa

Członek Rady Adwokatów Obwodu Kijowskiego, prawnik zagraniczny w Polsce - członek Izby Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się w kwestiach white collar crime. Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa gospodarczego w tym w relokacji firm z Ukrainy do Polski i innych państw Unii Europejskiej. włada ukraińskim, rosyjskim, angielskim i polskim.

Adwokat Mikołaj Pawłow 

 

Członek Międzynarodowego Kolegium Adwokatów, członek Rady Adwokatów obwodu kijowskiego, członek Komitetu Relacji Międzynarodowych Narodowej Asocjacji Adwokatów Ukrainy.

Wykładowca akademicki, doświadczony cywilista, którego specjalizacją jest prawo międzynarodowe prywatne (m.in. spadkowe, rodzinne, ubezpieczeniowe). Występuje przed sądami USA, Kanady, państw Unii Europejskiej, Ukrainy.

Autor szeregu prac naukowo-metodologicznych dla organów państwowych oraz opinii prawnych dla klientów Kancelarii.

Włada językami - ukraińskim, rosyjskim, polskim, angielskim, włoskim, niemieckim, francuskim, czeskim. 

 

Ma honorowy tytuł “Zasłużony Prawnik Ukrainy” oraz szereg wyróżnień państwowych i zawodowych.

 

 

Kancelaria Adwokacka Leszczyńska
Wiącek Magdalena Sp. K.

ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa

REGON 146701270
NIP 522 300 67 69

Kontakt

KOM 502 129 814

MAIL adwokat@leszczynska-wiacek.pl

Polityka prywatności | Polityka cookies

Wszelkie prawa zastrzezone © Kancelaria Adwokacka Leszczyńska Wiącek Magdalena S. K.